SBNet

SBNet - Vällkåmmön!

Som du ser: inte alla talar svenska ... Både vår programmdirektör och vår koordinator är utböllingar som aldrig har lärt sig svenska språket ordentligt. Men låt oss göra ett försök ändå. Stiftelsen vill nämligen gärna att vi lägger ut lite basfakta om SBNet (Strukturbiologi netvärk) på vår webbsajt:

 1. Programmets namn på svenska: "strukturbiologi"
 2. Programmets namn på engelska: "(Swedish) Structural Biology Network (SBNet)"
 3. Vision, övergripande mål, "deliverables", forskning, utbildning, tekniköverföring, o.s.v. hittar du här och här
 4. Verksamma inom programmet hittar du här
 5. Resultat hittar du i våra rapporter till Stiftelsen: 1997, forskning 1997, "mid-term report", 1998, forskning 1998, 1999, forskning 1999
 6. Referenser till publicerade artiklar hittar du här
 7. Doktorer ("PhDs") utbildade inom programmet hittar du här
 8. Programmets direktör, koordinator och styrelse hittar du här
 9. Värdhögskola är Uppsala universitet
 10. Deltagare, samarbetspartner och medverkande institutioner hittar du här
 11. SSF anslag är 65 MSEK (period 1996-2000) (budget)
 12. Alla våra rapporter, aktiviteter o.s.v. finns samlade här
 13. Information om mentor systemet hittar du här
 14. Reserapporteringar hittar du här
Om ni har frågor, kontakta oss gärna !


SBNet Latest update at 17 April, 2000.